Muzyka Ślubna
Najważniejszą rolą muzyki liturgicznej jest bycie pomocą w modlitwie.

Oprócz tego, wybór muzyki powinien odzwierciedlać nie tylko wiarę pary małżeńskiej, lecz także prawdy o sakramencie małżeństwa uznawane przez cały Kościół Powszechny. Z tych powodów muzyka świecka nie jest odpowiednią podczas liturgii. 
Muzyka powinna być oparta na Piśmie Świętym, prosta i łatwa do śpiewu, tak by wszycy zgromadzeni mogli aktywnie uczestniczyć w modlitewnym śpiewie.

Poniżej, znajdą Pańswo listę utworów muzycznych, które mogą być wykonywane podczas ceremonii sakramentu małżeństwa. 
Bardzo proszę o dokonanie swojego wyboru i przesłanie go na adres: jdrangsholt@gmail.com
Poniższa lista nie jest oczywiście kompletnym wykazem muzyki ślubnej. Jeżeli jeżeli macie Pańswo swoje propozycje, proszę również je zgłosić.

Dodatkowo, zachęcamy Państwa do zatrudnienia kantorów pracujących w naszym kościele. Poprzez zatrudnienie kantora, podczas ceremoni ślubnej można będzie usłyszeć utwory tj. "Ave Maria" czy też "Panis Angelicus", co dodatkowo wzbogaci cały ślub.
  • Muzyka na procesję wejścia: (dwa utwory instrumentalne: jeden dla orszaku, drugi dla panny młodej)

- "Bridal Chorus" - Richard Wagner
- "Canon in D" - Johann Pachelbel
- "Te Deum" - Marc Antoine Charpentier
- "Hornpipe" - George Frederic Handel

  • Ofiarowanie:​

-  "Przykazanie Nowe Daję Wam" – s: 1 Kor 13,1-13, m: franc. ref. Z. Jasnota
- "Gdy się Łączą Ręce Dwie" – s: m: autor nieznany
- "Gdzie Miłość Wzajemna i Dobroć" – s: ks. J. Dziurzyński, m: ks. Z. Piasecki
- "Jak łania pragnie wody ze strumieni" - s: m: autor nieznany
​- "Wspaniały dawco miłości" - s: m: autor nieznany
- "Hymn do miłości" - s: m: autor nieznany
- "To przykazanie, Ja dziś daję Wam" - s: m: autor nieznany
- "Złącz Panie miłujących Cię" - s: m: autor nieznany

  • Komunia:

- "Jeden Chleb" – s: i m: ks. Z. Ziemiański
- "Panie, Dobry Jak Chleb" – s: bp J. Zawitkowski, m: ks. W. Kądziela
- "Panie, Pragnienia Ludzkich Serc" – tłum. ks. Z. Grzegorski, m: adapt, ks. Z Bernat 
- "Witaj pokarmie" - muz. Bębenek

  • Uwielbienie:

- "Ave Maria" - Franz Schubert
- "Ave Maria" - J.S. Bach
- "Ave Maria" - Charles Gound
- "Ave Maria" - Guilio Caccini

  • Rozesłanie:

-​ "Marsz weselny" - Felix Mendelssohn
- "Te Deum" - Marc Antoine Charpentier
- "Hornpipe" - G. F. Handel
Opłata za usługi Kierownika Muzycznego obejmuje również grę na organach/fortepianie, jak i śpiew. 
Jest wyjątek od tej reguły: jeżeli chcielibyście Pańswto włączyć do repertuaru "Ave Maria" czy to Shuberta czy Bacha/Gounod'a, zaistnieje potrzeba zatrudnienia wokalisty/wokalistki.

 W tym wypadku wokalista będzie wykonywał również inne utwory wokalne. 
Ponieważ, tak jak wszystkie pieśni śpiewanie podczas liturgii, "Ave Maria" jest modlitwą, 
nie istnieje możliwość instrumentalnego jej wykonania.
Br. Dr James Drangsholt OSF
Dyrektor ds. Muzyki i Liturgii

tel. 773 622-5900 wew. 247
jdrangsholt@gmail.com
Zaproszenie jakichkolwiek muzyków lub/ i organistów spoza parafii wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Muzycznego Parafii Św. Ferdynanda Dr. Br. Jamesa Drangsholt OSF.  Informujemy, iż zaproszenie własnego organisty nie zwalnia z konieczności uiszczenia opłaty za usługi dyrektora muzycznego, gdyż prowadzi on nadzór nad osobami grającymi gościnnie w czasie uroczystości. 

Br. Dr James Drangsholt OSF
Dyrektor ds. Muzyki i Liturgii

tel. 773 622-5900 wew. 247
jdrangsholt@gmail.com
Dr. Kristina Stasia Olyva
kantor 

Emilia Walasik BA
kantor

Paweł Kołodziej MA, M.Sc
kantor
AktualnościNabożeństwaO ParafiiGrupy ParafialneGrupy LiturgiczneMuzykaGaleriaMisjeOjczyznaKontakt

St Ferdinand Church • 5900 W Barry Ave, Chicago, IL 60634 • tel: 773 622 5900 • fax: 773 622 5903