Welcome to St Ferdinand Church
St. Ferdinand is made up of numerous ethnic groups, each with it's own unique culture and traditions. We believe diversity should be celebrated by highlighting each group and it's own special identity. For the past several years we have been able to provide a growing number of activities and programs to celebrate both the diversity of our parish families and our unity in faith. Currently, we celebrate nine Masses each weekend in two languages - English and Polish.

Parafia św. Ferdynanda złożony jest z kilku grup etnicznych, z których każda posiada odrębną różnorodność kulturową i tradycje. Wierzymy, że ta różnorodność powinna być celebrowana poprzez podkreślenie unikalnej tożsamości każdej z grup. W związku z powyższym, w ostatnich latach, wprowadziliśmy zarówno nabożeństwa jak i programy katechetyczne mające na celu promocję owej różnorodności i bogactwa naszej wiary. Aktualnie w każdą niedziele odprawiamy dziewięć Mszy św. w języku angielskim i polskim. 
St Ferdinand Church • 5900 W Barry Ave, Chicago, IL 60634 • tel: 773 622 5900 • fax: 773 622 5903